GDPR

Ochrana osobních údajů

Vážíme si vašeho soukromí a zavazujeme se chránit vaše osobní údaje. V souladu s Nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) tímto poskytujeme informace o tom, jak a proč shromažďujeme, uchováváme a zpracováváme vaše údaje.

Účel zpracování údajů

Vaše kontaktní údaje, jako jsou jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, shromažďujeme a zpracováváme za účelem zasílání kontaktních a marketingových sdělení. Tato komunikace může zahrnovat informace o nových produktech, speciálních nabídkách a dalších novinkách, které by vás mohly zajímat.

Sdílení s třetími stranami

Pro účely e-mailového marketingu spolupracujeme s ECOMAIL.cz, společností specializující se na správu marketingových kampaní. ECOMAIL funguje jako zpracovatel dat na naše pokyny a dodržuje přísná bezpečnostní a ochranná opatření pro zpracování vašich osobních údajů.

Právní základ

Zpracování vašich údajů probíhá na základě vašeho souhlasu (opt-in) nebo našeho legitimního zájmu (opt-out), pokud jste již našimi stávajícími zákazníky.

Vaše práva

Máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat, požádat o přístup k vašim údajům, požadovat jejich opravu nebo vymazání, omezení zpracování, námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. K realizaci těchto práv nebo pokud máte dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na podcast@trojtecka.com.

Bezpečnost a doba uchování údajů

Vaše údaje jsou uchovávány bezpečně a ne déle, než je nezbytně nutné pro účely, pro které byly shromážděny. Pravidelně přezkoumáváme a aktualizujeme naše zabezpečení a postupy ochrany dat.